Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Ochrona przeciwpożarowa
System HACCP
Pomiary Środowiska Pracy
Systemy Jakości ISO
Firma BHPEX Zielona Góra
Infolinia img 801 011 300
Główny Specjalista ds. BHP Obsługa Szkolenia Ryzyko zawodowe Obciążenie mięśn.-szkieletowe Inne usługi Baza wiedzy O firmie Kontakt

Metoda PHA

A / A / A

Wstępna Analiza Zagrożeń PHA (Preliminary Hazard Analysis) jest metodą matrycową, indukcyjną, pozwalającą na jakościowe oszacowanie ryzyka. Szacowanie ryzyka to jest określenie możliwych strat poprzez stopień szkód S i prawdopodobieństwo P , z jakim szkody mogą wystąpić.

 

Wartościowanie ryzyka wyrażone jest poprzez wskaźnik:

W = S x P

gdzie:

S - stopień szkód.

P - prawdopodobieństwo szkód zdarzenia.

 

 

Szacowanie stopnia szkód S i prawdopodobieństwa szkód P odbywa się według skali na sześciu poziomach dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Charakterystykę poszczególnych poziomów przedstawia tabela poniżej:

S - Stopień szkód

Poziom szkód Charakterystyka
1 Znikome urazy, lekkie szkody
2 Lekkie obrażenia, wymierne szkody
3 Ciężkie obrażenia, znaczne szkody
4 Pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody
5 Zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na bardzo dużą skalę na terenie zakładu
6 Zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na dużą skalę poza terenem zakładu

Uwaga: Poziomy 1-5 dotyczą oceny stopnia szkód i prawdopodobieństwa szkód dla zdarzeń na terenie zakładu, poziom 6 - poza terenem zakładu.

 

P - Prawdopodobieństwo szkód

Poziom szkód Charakterystyka
1 Bardzo nieprawdopodobne
2 Mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat
3 Doraźne wydarzenia, zdarzające się raz w roku
4 Dosyć częste wydarzenia, zdarzające się raz w miesiącu
5 Częste, regularne wydarzenia, zdarzające się raz w tygodniu
6 Duże prawdopodobieństwo wydarzenia

 

Po oszacowaniu parametrów ryzyko wartościowane jest na podstawie matrycy ryzyka przedstawionej w tabeli poniżej:

Matryca wartościowania ryzyka metodą PHA

    P - Prawdopodobieństwo szkód
  Poziom 1 2 3 4 5 6
S - Stopień szkód 1 1 2 3 4 5 6
2 2 4 6 8 10 12
3 3 6 9 12 15 18
4 4 8 12 16 20 24
5 5 10 15 20 25 30
6 6 12 18 24 30 36

Ryzyko wartościowane jest na trzech poziomach:

1-3 - ryzyko akceptowalne,

4-9 - dopuszczalna akceptacja ryzyka po ocenie,

10-25 (36) - ryzyko niedopuszczalne - wymagane zmniejszenie ryzyka.

Uwaga : Wartość wskaźnika ryzyka poniżej 25 dotyczy szacowania stopnia szkód dla szkód na stanowiskach pracy na terenie zakładu.

 

 

Przykład

Ryzyko pracownika kwiaciarni związane z zakażeniem tężcem - kwiaciarka przesadza kwiaty i przygotowuje mieszankę ziemi.

 

Największym możliwym skutkiem może być śmierć, w związku z czym szacuje się zgodnie z metodą PHA:

Stopień szkód S = 4 - pojedyncze wypadki śmiertelne.

 

W rejestrze wypadków nie zanotowano takiego zdarzenia, w związku z czym szacuje się:

Prawdopodobieństwo szkód P = 1 - bardzo nieprawdopodobne.

 

Dla tak oszacowanych parametrów:

Ryzyko W = 4 - dopuszczalna akceptacja ryzyka.

img
Główny Specjalista ds. BHP
BHPEX Wielgus Sp.j.
ul. Sasankowa 1
65-012 Zielona Góra
pon - pt: 08:00 - 16:00

NIP: 9731000597
REGON: 080545361
KRS: 0000390881
Infolinia 0 801 011 300
Tel. +48 68 411 40 00
Fax. +48 68 411 40 40
bhp@bhpex.pl

Dział BHP
Tel. +48 68 411 40 43
Nasze certyfikaty: Certyfikat ISO w zakresie BHP Certyfikat CQS Certyfikat tylko oryginalne produkty Certyfikat PCI Certyfikat ASQ Certyfikat Polskiego Forum ISO Certyfikat All CERT
BHPEX Copyright © All rights reserved | Zapoznaj się z polityką prywatności oraz polityką cookies.