Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Ochrona przeciwpożarowa
System HACCP
Pomiary Środowiska Pracy
Systemy Jakości ISO
Firma BHPEX Zielona Góra
Infolinia img 801 011 300
Główny Specjalista ds. BHP Obsługa Szkolenia Ryzyko zawodowe Obciążenie mięśn.-szkieletowe Inne usługi Baza wiedzy O firmie Kontakt

Metoda JSA

A / A / A

Analiza bezpieczeństwa pracy JSA Job Safety Analysis jest metodą induk­cyjną, w której ryzyko zawodowe jest funkcją konsekwencji zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzenia. W metodzie JSA określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo konse­kwencji (skutków) zdarzenia jest uszczegółowione i przed­stawione przez trzy parametry ryzyka, tj. częstotliwość występowania zagrożeń, możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

 

Analiza ryzyka prowadzona metodą JSA obejmuje etapy:

  • Oszacowanie ryzyka, tzn. określenie możliwych strat po­ przez określenie klasy konsekwencji C i prawdopodobień­stwa konsekwencji P
  • Wartościowanie ryzyka

 

Prawdopodobieństwo konsekwencji P określane jest zależ­nością:

P = F + O + A

gdzie:

F - częstotliwość występowania zagrożeń.

O - prawdopodobieństwo zdarzenia.

A - możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody.

 

 

Szacowanie wartości składowych parametrów prawdopodo­bieństwa konsekwencji w analizie bezpieczeństwa pracy JSA Job Safety Analysis przedstawiono poniżej.

 

F - Częstotliwość występowania zagrożenia

Wartość Charakterystyka
1 < 1 raz w roku
2 1 raz w roku
3 1 raz w miesiącu
4 1 raz w tygodniu
5 Codziennie

 

 

0 - Prawdopodobieństwo zdarzenia

Wartość Charakterystyka
1 Nieistotne
2 Mało prawdopodobne
3 Wyobrażalne
4 Prawdopodobne
5 Zwykłe

 

A - Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody

Wartość Charakterystyka
1 Oczywiste
2 Prawdopodobne
3 Możliwe
4 Niezbyt możliwe
5 Niemożliwe

 

Konsekwencje zdarzenia C szacowane są w czterech klasach

 

C - Konsekwencja zdarzenia

Klasa Opis Charakterystyka
C1 Nieznaczne Nie powodujące niezdolności do pracy
C2 Marginalne Krótka niezdolność do pracy
C3 Poważne Dłuższa niezdolność do pracy
C4 Bardzo poważne Śmierć

 

 

Po oszacowaniu parametrów ryzyko wartościowane jest z matrycy ryzyka:

JSA -Wartościowanie ryzyka

C - Klasa konsekwencji P - prawdopodobieństwo konsekwencji
P = 3-4 P = 5-7 P = 8-10 P = 11-13 P = 14-15
Cl 1 2 3 4 5
C2 2 3 4 5 6
C3 3 4 5 6 7
C4 4 5 6 7 8

 

Ryzyko wartościowane jest na trzech poziomach:

1-2 - ryzyko pomijalne

3-5 - ryzyko akceptowalne

6-8 - ryzyko nieakceptowalne

 

 

Przykład dla metody analiza bezpieczeństwa pracy JSA Job Safety Analysis:

Jednym z zagrożeń w pracy malarza budowlanego jest upa­dek na niższy poziom.

 

Źródłem zagrożenia jest praca na drabinach, podestach sta­łych, ruchomych, itp.

Największym możliwym skutkiem jest śmierć, w związku z czym szacuje się zgodnie z metodą JSA:

Konsekwencja zdarzenia C = C4 - bardzo poważne, śmierć.

 

Malarz codziennie wykonuje prace, korzystając z drabin lub podestów, dlatego:

Częstość występowania zagrożenia F = 5 - codziennie.

 

W rejestrze wypadków nie zanotowano takiego zdarzenia, w związku z czym prawdopodobieństwo zdarzenia szacuje się:

Prawdopodobieństwo zdarzenia 0 = 1- nieistotne.

 

Przy zastosowaniu drabin i podestów w dobrym stanie technicznym i odpowiedniego obuwia oraz w razie konieczności środków ochrony indywidualnej (uprzęży bezpieczeństwa):

Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody    A = 1 - oczywiste.

 

W tej metodzie prawdopodobieństwo konsekwencji P jest sumą trzech parametrów:

P = F + O + A

P = 5 + 1 + 1 = 7

 

Na przecięciu wartości (tabela JSA - wartościowanie ryzyka) poziomo C4 i pionowo P = 7 otrzymujemy wartość ryzyka R = 5 - ryzyko akceptowalne. Dla tak oszacowanych parametrów poziom ryzyka:

Ryzyko - R = 5 - akceptowalne.

img
Główny Specjalista ds. BHP
BHPEX Wielgus Sp.j.
ul. Sasankowa 1
65-012 Zielona Góra
pon - pt: 08:00 - 16:00

NIP: 9731000597
REGON: 080545361
KRS: 0000390881
Infolinia 0 801 011 300
Tel. +48 68 411 40 00
Fax. +48 68 411 40 40
bhp@bhpex.pl

Dział BHP
Tel. +48 68 411 40 43
Nasze certyfikaty: Certyfikat ISO w zakresie BHP Certyfikat CQS Certyfikat tylko oryginalne produkty Certyfikat PCI Certyfikat ASQ Certyfikat Polskiego Forum ISO Certyfikat All CERT
BHPEX Copyright © All rights reserved | Zapoznaj się z polityką prywatności oraz polityką cookies.